Opwarming noordelijk halfrond heeft de 1,5 graad bereikt
In het Klimaatakkoord van Parijs, vandaag zes jaar geleden, is vastgelegd de mondiale opwarming te beperken tot maximaal 2 graden en liefst tot 1,5 graad. Voor het noordelijk halfrond is echter de opwarming van 1,5 graad in 2020 al bereikt.
30-11-2021
Tropische orkanen sparen BES-eilanden dit jaar
Na een vroege start in mei van het orkaanseizoen in Caribisch Nederland, werd het op de Atlantische Oceaan een behoorlijk actief seizoen. Met 21 stormen belandt 2021 op de derde plaats sinds het begin van de metingen in de jaren 80. Gelukkig bleven de BES-eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba gespaard en trokken de stormen op veilige afstand voorbij. Om het risico van toekomstige orkanen beter in beeld te brengen is er een speciaal model (STORM) ontwikkeld dat gebruikt is voor het KNMI Klimaatsignaal‘21.
23-11-2021
Methaanemissies volgen vanuit de ruimte
Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan hebben meer dan honderd landen beloofd om de uitstoot van het broeikasgas methaan tussen 2020 en 2030 met tenminste 30 procent terug te brengen. Deze belofte is vastgelegd in de zogenaamde Global Methane Pledge tijdens de klimaatconferentie COP 26 in Glasgow. Met satellietwaarnemingen van Tropomi draagt het KNMI bij aan het verwezenlijken van dit doel. Met Tropomi is het namelijk mogelijk vanuit de ruimte wereldwijd de grote bronnen van methaanemissies in kaart te brengen en in de tijd te volgen.
18-11-2021
Stormen aan de costa
Nazomeren kan ook aan de Middellandse Zee soms flink in het water vallen. Dit was het geval in Italië door storm Apollo en sinds vorige week aan de Spaanse costa’s door storm Blas. Deze stormen, ook wel medicanes genoemd (spreek uit meddikeens), veroorzaken naast schade door harde wind vooral veel wateroverlast. Medicanes nemen naar verwachting in een warmer klimaat in aantal af, maar in kracht toe.
16-11-2021
Zeespiegel stijgt door na 2100
De zeespiegelstijging op de langere termijn wordt vaak over het hoofd gezien. Zelfs als de uitstoot van broeikasgassen naar nul gaat, zorgen vertragingen in het klimaatsysteem ervoor dat de zeespiegel na 2100 nog wel even door blijft stijgen. Ook in het '2 graden' scenario (SSP1-2.6) kan de wereldgemiddelde stijging uitkomen op ruim 3 meter in 2300.
12-11-2021