Weerstation Assen is in april 2009 een eigen website begonnen. Al meerdere jaren werd het weer gevolgd op een LaCross ws 2310 weerstation. Vanwege een grote interesse voor het weer en met name ook het onweer is eerst de Boltek StormTracker met de Nexstorm software aangeschaft. We zijn trots op ons eigen onweerdetectiesysteem, welke vrij uniek is in Nederland.
Daarna is het (semi) professionele Davis VP2 weerstation in gebruik genomen.

Vanaf de start van de website wordt 24 uur per dag data doorgegeven aan Hetweeractueel (HWA), Meteoconsult, het KNMI en internationaal aan onder andere Awekas, de Weather Underground en CWOP. Ook wordt data doorgegeven aan de internationale onweerdetectienetwerken Strikestar en WASP2.
Tevens zijn we lid van de Vereniging voor Weerkunde en Klimatologie (VWK).

Weerstation Assen heeft een eigen WXSIM weersverwachting. Deze weersverwachting komt tot stand door gebruikmaking van data van ongeveer 250 meest professionele weerstations binnen een straal van 2000 km.

Mijn weerstations:

Op maandag 21 december 2009 is het nieuwe weerstation, Davis Vantage Pro2 in gebruik genomen. Als back-up wordt het weerstation LaCross ws 2310 gebruikt.
Meer info over deze weerstations hieronder.

Als basisstation maak ik gebruik van de draadloze (semi-) professionele Davis Vantage Pro2 met actief ventilatiesysteem voor zeer nauwkeurige meting van luchttemperatuur. Klik op deze link voor meer info over de Davis Vantage Pro2.
Op 19 april 2010 is een Solar sensor aangesloten op het weerstation.
Op 21 januari 2011 is een UV sensor in gebruik genomen. Hierdoor is het station nu gepromoveerd tot Davis Vantage Pro2 Plus.
Op 22 mei 2011 is een Davis VP2 temperatuurstation aangesloten. Dit temperatuurstation geeft draadloos de gegevens door aan het basisontvangststation. Er kunnen diverse temperatuursensoren aangesloten worden en eveneens een sensor die het bladvocht en het bodemvocht meet.
Diezelfde dag is de soil moisture sensor voor het meten van bodemvocht in gebruik genomen.
Op 23 mei zijn 2 extra temperatuursensoren in gebruik genomen. Één sensor meet op dezelfde diepte als de bodemvochtsensor, namelijk -15 cm diep. De andere meet de temperatuur op +10 cm oftewel grashoogte.  De sensor meet het bodemvocht op een diepte rond de 15 cm.
Ook is in 2011 een originele Davis verwarmingsunit gemonteerd onder de regenmeteropvangbak waardoor ook in de winter tijdens en vorstperiode de neerslag nauwkeurig kan worden gemeten.
Op 16 juni is een Leaf Wetness sensor aangesloten. Deze sensor geeft het bladvocht weer. (regen en dauw)
Op 27 oktober 2012 is de temperatuur sensor (+10 cm oftewel klomphoogte of grashoogte) in passief gekoelde sensorhut geplaatst.

Meer informatie over dit station? Gebruik hiervoor de contact pagina.
Alle weergegevens worden op de PC en de website weergegeven via het programma Weather Display live. De gegevens worden 24 uur per dag om de 2 seconden ge-update.
Het weerstation is zo goed mogelijk volgens de internationale richtlijnen opgesteld.

Foto rechts: een deel van de weerkamer. Twee pc`s draaien 24/7 en worden continue geback-upped op externe harde schijven zodat geen data verloren kan gaan. Op het rechter scherm is het "kloppend hart" te zien van de Boltek StormTracker weergegeven door de Nexstorm software. Dit beeld wordt niet weergegeven op de website. Van elke dag wordt `s nachts om 0.00 uur een back-up gemaakt en in het archief geplaatst. Deze back-ups zijn via een replay functie terug te zien. Via de replay functie kun je datum en tijdstip invoeren om vervolgens dat moment terug te zien. Zo kun je onweersbuien opnieuw afspelen om het systeem vervolgens met behulp van bijvoorbeeld het detectienetwerk Strikestar of met behulp van buienradar verder af te regelen.
Info over Marsdijk, een wijk in Assen waar mijn weerstation is gehuisvest.

Kernen
Behalve de stad Assen behoren ook het dorpje Loon en de buurschappen/gehuchten Anreep, De Haar, Graswijk, Rhee, Schieven, Ter Aard, Ubbena, Witten, Zeijerveen, Zeijerveld en een gedeelte van Vries tot de gemeente Assen.

Geschiedenis
In 1258 werd het nonnenklooster Sancta Maria de Campe of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel,
Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan.
Het klooster werd in 1602 opgeheven, waarna het hoofdgebouw in gebruik werd genomen als vergaderplaats voor onder meer het College van Gedeputeerden. Later in de 17e eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een doorsnede van 300 m. Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de provincie. Voorbeelden van opmerkelijke woonhuizen zijn Huize Overcingel en het Witte Huis.

In opdracht van Lodewijk Napoleon, die Assen als zomerresidentie koos, werd het in 1807 een zelfstandige gemeente en in 1809 een stad. Daarmee is het één van de jongste steden met stadsrechten
in Nederland. Het grootse stedenbouwkundige plan dat hij liet maken door de Italiaanse architect Carlo Giovanni Francesco Giudici bleef nagenoeg onuitgevoerd. In 1814 werd Assen hoofdstad van Drenthe.

Wijken
De oorsprong van Assen ligt in het centrum. Daarom staan in deze wijk de oudste woningen.
Het centrum is in de loop der jaren sterk veranderd; er staan woningen uit uiteenlopende bouwperioden.
Midden in de stad staat het beeld van Bartje, hoofdfiguur uit de boeken van Anne de Vries,
alsmede het TT-monument, ter ere van de TT Assen die elk jaar in Assen verreden wordt.

Rond 1918 en na de Tweede Wereldoorlog werd een aantal grote woonwijken gebouwd. Assen heeft 9 wijken, die soms weer zijn opgedeeld in buurten. Het oudste is het centrum, waarna “over het spoor” Assen-Oost werd gebouwd, dat in de volksmond ook wel (Vredeveld) wordt genoemd.
Deze wijk is vanuit het verleden op te splitsen in verschillende buurten, zoals het Rode, Blauwe en Witte dorp, de Schildersbuurt, Amelterhout en de villawijken Sluisdennen, Vreebergen en Houtlaan.
In Assen-Oost wordt een nieuwe woonbuurt ingericht, Park Diepstroeten, op het voormalige terrein van de stichting Hendrik van Boeijenoord.

De tweede uitbreiding in Assen is de Lariks en Noorderpark, vervolgens werden Vredeveld en Noorderpark vergroot en Pittelo gebouwd. Begin jaren '70 kwam de wijk Assen-West
tot stand; deze bestaat uit de buurten Baggelhuizen, Kortbossen en Westerpark.
Als laatst kwamen Peelo en Marsdijk en tenslotte de nieuwste wijk Kloosterveen tot stand.

Op de foto zie je het Davis Vantage Pro2 Plus weerstation.
Het station is op 1,5 m hoogte gemonteerd volgens de richtlijnen.
De zwarte koker is de opvangbak / trechter van de regenmeter.
Daaronder zie je de sensorhut die actief geventileerd wordt. De ventilator wordt gevoed door een batterij die opgeladen wordt door zonne-energie. Alle data wordt draadloos naar het basisontvangststation gestuurd. (foto midden)

Links achter is de pvc buis te zien met net boven de carport de UV- en Solar sensor. (achter de pijp zit de UV-sensor, net niet te zien.

Draadloos Davis VP2 temperatuurstation.
Op dit station zijn aangesloten de grondvocht sensoren
(soil moisture) en de grondtemperatuur
-15 cm en -60 cm.
temperatuursensor
+10 cm in sensorhut.
en de Bladvochtsensor.

Bladvochtsensor
Temperatuur   sensor+10cm
Grondvochtsensor en Bodemtemperatuur sensor
Temperatuurstation
Webcam
Windmeter + zender
Boltek
antenne
Grondvocht
sensor

© 2009 - 2024 Weerstation Assen
alle rechten voorbehouden
www.weerstation-assen.nl

Baseer nooit belangrijke beslissingen op deze of andere weergegevens verkregen via Internet.
Weerstation Assen op Facebook
Weerstation Assen op Twitter